Duomenų apsaugos nurodymai


 1. Duomenų apsaugos nurodymai

„Robert Bosch Power Tools GmbH“ (toliau „Bosch Power Tools“ arba „Mes“) džiaugiasi, kad apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje ir mobiliosiose programėlėse (kartu vadinama taip pat „Internetiniu pasiūlymu“) ir kad domitės mūsų įmone ir mūsų gaminiais.


2. „Bosch Power Tools“ gerbia Jūsų privačią sritį

Jūsų privačios srities apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas, į kurį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti Jums apsilankius internetiniame pasiūlyme, tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktų nuostatų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos sudedamoji dalis.


3. Duomenų valdytojas

Atsakingas asmuo už Jūsų duomenų tvarkymą yra „Bosch Power Tools“; išimtys paaiškintos šiuose nurodymuose dėl duomenų apsaugos.
Mūsų kontaktiniai duomenys yra šie:

„Robert Bosch Power Tools GmbH“, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Asmens duomenų surinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1 Tvarkomos duomenų kategorijos

Tvarkomi šių kategorijų duomenys:

•    planavimo ir valdymo duomenys
•    judėjimo duomenys

4.2 Pagrindiniai principai

Asmens duomenys yra visa informacija, kuri susijusi su identifikuoti fiziniu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti, tai būtų, pvz., vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, sutarties, buhalteriniai ir atsiskaitymo duomenys, kurie išreiškia asmens identitetą.

Asmens duomenis (įskaitant ir IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra įstatymų patvirtintas teisinis pagrindas arba Jūs, pvz., registruodamiesi, tam duodate sutikimą.

4.3 Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tvarkymo tikslais:

4.3.1 Šio internetinio pasiūlymo pateikimas

(Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje, kol tai daroma nepažeidžiant duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės nuostatų )

4.3.2 Triktims nustatyti arba dėl saugumo

(Teisiniai pagrindai: mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas duomenų apsaugos srityje ir teisėtas interesas šalinti triktis ir užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą)

4.3.3 Mūsų teisių gynimas ir rūpinimasis jomis
(Teisinis pagrindas: teisėtas mūsų interesas naudotis savo teisėmis ir jas ginti).

4.4 „Log“ rinkmenos

Kiekvieną kartą naudojantis internetu iš Jūsų interneto naršyklės automatiškai yra perduodama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome vadinamosiose „Log“ rinkmenose.

„Log“ rinkmenas trikčių nustatymo tikslu ir dėl saugumo (pvz., siekdami išsiaiškinti įsilaužimo bandymus) saugome 30 dienų, o vėliau ištriname. „Log“ rinkmenos, kurias reikia saugoti kaip įrodymus, neištrinamos iki galutinio atitinkamo įvykio išsiaiškinimo ir atskirais atvejais gali būti perduodamos ikiteisminiams organams.

„Log“ rinkmenose išsaugoma ši informacija:

-    Galinio prietaiso, iš kurio atidaromas internetinis pasiūlymas, IP adresas (interneto protokolo adresas)
-    Tinklalapio, iš kurio buvo iškviestas internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamieji, pirminis ir persiuntimo URL)
-    Iškviestų rinkmenų pavadinimas ir informacija
-    Iškvietimo data, laikas ir trukmė
-    Operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant plėtinius (pvz., „Flash“ leistuvui)
-    http būsenos kodai (pvz., „Reikalinga užklausa“ arba „Užklausta rinkmena nerasta“).

4.5 Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 16 metų amžiaus vaikams.

4.6 Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams mes perduodame tik tada, jei to reikia sutarties sąlygų įvykdymui, jei mes arba tretieji asmenys turime teisėtą interesą perduoti duomenis arba tam yra gautas Jūsų sutikimas. Išsamios informacijos apie teisinius pagrindus ir gavėjus ar gavėjų kategorijas rasite skirsnyje „Apdorojimai tikslai ir teisiniai pagrindai“.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei tam būtume įpareigoti įstatyminių reikalavimų arba teismo vykdymo organų ar teisinių potvarkių.

4.6.1 Paslaugos teikėjas (bendrąja prasme)

Išoriniams paslaugų tiekėjams pavedame vykdyti programavimą ir duomenų prieglobą. Šiuos paslaugų teikėjus mes rūpestingai atrinkome ir reguliariai stebime, ypač jų rūpestingą elgseną su Jūsų išsaugotais duomenimis ir duomenų apsauga. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis konfidencialumo ir teisinių nuostatų. Paslaugų teikėjas taip pat gali būti kita „Bosch“ grupės įmonė.

4.7 Saugojimo trukmė;

Jūsų duomenis paprastai saugome tol, kol jų reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su juo susijusioms paslaugoms įvykdyti, arba mes turime teisėtą interesą tolimesniam saugojimui (pvz., net ir įvykdę užsakymą galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis pašaliname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos turime saugoti, kad įvykdytumėm teisinius įsipareigojimus (pvz., laikydamiesi mokesčių ir prekybos teisės nurodytų saugojimo terminų, tam tikrą laikotarpį privalome saugoti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas).


5.   Slapukų naudojimas

Teikiant interneto paslaugas gali būti naudojami slapukai ir sekimo mechanizmai.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie gali būti išsaugomi jūsų įrenginyje, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje.

Sekti galima naudojant skirtingas technologijas. Konkrečiu atveju, įmonė apdoroja informaciją taikydama pikselinę technologiją ir (arba) žurnalų failų analizę.

5.1  Kategorijos

Įmonė išskiria slapukus, kurie yra būtini, kad būtų palaikomos interneto paslaugos techninės funkcijos, ir slapukus bei sekimo mechanizmus, kurie nėra privalomi interneto paslaugos techninei funkcijai palaikyti.

Įprastai, interneto paslauga įmanoma naudotis be slapukų, kurie nėra skirti techninei funkcijai palaikyti.

5.1.1   Techniškai reikalingi slapukai

Techniškai reikalingi slapukai yra tie, be kurių negalima užtikrinti techninio interneto paslaugos teikimo. Tai yra, pvz., slapukai, saugantys duomenis, užtikrinančius tolygų vaizdo ar garso medžiagos atkūrimą.

Atsijungus nuo interneto svetainės tokie slapukai bus ištrinami.

5.1.2   Techniškai nereikalingi slapukai ir sekimo mechanizmai

Įmonė slapukus ir sekimo mechanizmus naudoja tik tuo atveju, jei iš anksto kiekvienu atveju suteikiate sutikimą. Išskyrus slapuką, kuris išsaugo esamą privatumo nuostatų būklę (pasirinkimo slapukas). Toks slapukas yra nustatomas atsižvelgiant į teisinį interesą.

Įmonė šiuos slapukus ir sekimo mechanizmus išskiria į dvi pakategores.

5.2  Komfortą užtikrinantys slapukai

Šie slapukai palengvina darbą ir leidžia patogiau naršyti interneto svetainėje, pvz., tarp šių slapukų gali būti jūsų kalbos nuostatos.

5.3  Rinkodaros slapukai ir sekimo mechanizmai

Bendroji informacija

Naudodama rinkodaros slapukus ir sekimo mechanizmus įmonė ir jos partneriai gali pateikti pasiūlymus pagal jūsų interesus atlikę jūsų naudotojo elgesio analizę.

- Statistika:

Naudodama statistinius įrankius įmonė matuoja pvz., peržiūrėtų puslapių skaičių.

- Nukreipimo sekimas:

Įmonės nukreipimo sekimo partneriai jūsų kompiuteryje įterpia slapuką („nukreipimo slapukas“), jei prie įmonės interneto svetainės prisijungiama per atitinkamo partnerio reklamą. Įprastai šie slapukai galioja iki 30 dienų. Jei apsilankote tam tikruose mūsų interneto svetainės puslapiuose ir slapukas tebegalioja, mūsų įmonė ir atitinkamas nukreipimo partneris gali atpažinti, kad tam tikras naudotojas spustelėti reklamą, ir todėl yra nukreipiamas į įmonės interneto svetainę. Tai taip pat gali būti atliekama keliuose įrenginiuose. Taip per nukreipimo slapuką gaunama informacija naudojama statistiniams duomenims sudaryti ir bendram atitinkamą reklamą spustelėjusių bei nukreiptų į interneto svetainę per nukreipimo sekimo žymą naudotojų skaičiui registruoti.

- Paskirties keitimas:

Šie įrankiai sukuria naudotojų profilius, naudodami reklamos slapukus ar trečiosios šalies reklamos slapukus (vadinamuosius „žiniatinklio indikatorius“ – nematomus grafinius elementus, kurie taip pat vadinami pikseliais ar sekimo pikseliais), arba per suderinamas technologijas. Jie yra naudojami interesais pagrįstai reklamai ir dažnumui, kaip dažnai naudotojas mato tam tikras reklamas, valdyti. Atitinkamas teikėjas yra duomenų valdytojas, atsakingas už su įrankiu susijusių duomenų tvarkymą. Įrankių teikėjai gali prieš tai nurodytais tikslais atskleisti informaciją trečiosioms šalims. Prašome atkreipti dėmesį į atitinkamo teikėjo duomenų apsaugos pranešimus.

Prašome atkreipti dėmesį, kad naudojant įrankius jūsų duomenys gali būti perduodami gavėjams, esantiems už JK ir EEE ribų, kur nėra taikoma atitinkama duomenų apsauga, kaip numatyta BDAR (pvz., JAV). Daugiau informacijos apie tai žr. toliau pateikiamame atskirų rinkodaros įrankių aprašyme.

5.3.1   „Google Analytics“

Pavadinimas: „Google Analytics“ Teikėjas: „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija
Funkcija: naudotojų elgesio analizė (puslapių gavimas, lankytojų ir apsilankymų skaičius, atsisiuntimai), naudotojų profilių pseudonimų kūrimas pagal prisijungusių „Google“ naudotojų informaciją tarp įrenginių (sekimas tarp įrenginių), naudotojų pseudonimų duomenų praturtinimas „Google“ pateikiama tikslinei grupei skirta informacija, paskirties keitimas, naudotojo patirties (UX) pranešimų siuntimas, nukreipimo sekimas ir paskirties keitimas su „Google Ads“

5.3.2   „Tealium“

Pavadinimas: „Tealium“

Teikėjas: „Tealium Inc.“, 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcija: interneto svetainės žymų administravimas per naudotojo sąsają, programos kodų integravimas įmonės interneto svetainėse

5.4  Slapukų ir sekimo mechanizmų tvarkymas

Naršyklėje ir (arba) per privatumo nuostatas galima tvarkyti slapukų ir sekimo mechanizmų nuostatas.

Pastaba. Atliekami nustatymai susiję tik su kiekvienu atveju naudojama naršykle.

5.4.1   Visų slapukų išjungimas

Jei norite išjungti visus slapukus, juos turite išjungti per savo naršyklės nuostatas. Prašome atkreipti dėmesį, kad tai gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui.

5.4.2   Nuostatų, susijusių su techniškai nereikalingais slapukais ir sekimo mechanizmais, tvarkymas

Lankantis įmonės interneto svetainėse, slapukų lygmenyje bus pateikiama užklausa, ar sutinkate, kad įmonė atitinkamai naudotų komfortą užtikrinančius ir rinkodaros slapukus arba sekimo mechanizmus.
Per privatumo nuostatas galite atšaukti sutikimą, kad jis įsigaliotų ateityje, arba suteikti sutikimą ateityje.


6.   Komunikavimo įrankiai socialinės žiniasklaidos platformose

Savo socialinės žiniasklaidos platformose (pvz., „Twitter“) įmonė naudoja komunikavimo įrankius per socialinės žiniasklaidos platformą siunčiamiems pranešimams apdoroti ir pagalbai teikti.

Siunčiant pranešimą per socialinės žiniasklaidos platformą, pranešimas yra apdorojamas tvarkant užklausą (ir, jei reikia, papildomus duomenis, susijusius su šiuo pranešimu (pvz., jūsų vardas ar failai), kuriuos įmonė gauna iš socialinės žiniasklaidos teikėjo).

Be to, įmonė gali analizuoti šiuos sukauptus ir anonimizuotus duomenis, kad geriau suprastų, kaip yra naudojama jos socialinės žiniasklaidos platforma.

Įmonė gali persiųsti jūsų pateikiamų asmens duomenų „Bosch“ juridiniam asmeniui, atsakingam už jūsų užklausos apdorojimą (pvz., jei jūsų užklausa susijusi su gaminiu, platinamu kito „Bosch“ juridinio asmens). Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 1 straipsnio 1 dalies f punktas) arba, jei tinkama, esami sutartiniai santykiai BDAR 1 straipsnio 1 dalies b punktas). Tvarkomi asmens duomenys yra ištrinami praėjus 180 dienų nuo jūsų paskutinio pranešimo gavimo.


 

 7. Išorinės nuorodos

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti nuorodos į trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų – puslapius. Spustelėjus šią nuorodą, mes nebeturime įtakos nuorodos spustelėjimu tretiesiems asmenims perduotų asmens duomenų (pvz., IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų asmenų kontroliuoti mes negalime. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šie tretieji asmenys tvarko asmens duomenis.


8. Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės yra įpareigotos viską laikyti paslaptyje ir laikytis taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų.

Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių reikiamam saugumo lygiui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo neapdairaus ar neteisėto sunaikinimo, manipuliacijų, praradimo, pakeitimo arba nuo pateikimo ir nuo prieigos pašaliniams asmenims. Mūsų saugos priemonės, atsižvelgiant į technologijų vystymąsi, yra nuolat tobulinamos.


9. Naudotojo teisės

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis. Prašome užtikrinti, kad galėtume vienareikšmiškai identifikuoti Jūsų asmenį.

Teisė gauti informaciją:

Turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą. Todėl galite naudotis teise gauti su Jūsų asmeniu susijusią informaciją, kurią mes tvarkome.

Taisymo ir ištrynimo teisė:

Galite pareikalauti, kad mes ištaisytume neteisingus duomenis ir, jeigu įstatymų nustatytos sąlygos yra įvykdytos, papildyti arba ištrinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja duomenims, kurių reikia atsiskaitymui ir buhalteriniams tikslams arba kuriems taikoma įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų tvarkymas yra apribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas:

galite reikalauti iš mūsų, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, kad mes apribotumėme Jūsų duomenų tvarkymą.

Duomenų perkeliamumas:

taip pat Jūs turite teisę mums pateiktus duomenis gauti struktūruotus, kompiuterio skaitomu formatu, ir – jei tai galima techniškai – reikalauti perduoti duomenis tretiesiems asmenims.

9.1 Skundų pateikimo kontrolinėms institucijoms teisė

Turite teisę duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, arba į mums priskirtą duomenų apsaugos inspekciją. Tai yra:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adresas:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
VOKIETIJA

Pašto adresas:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VOKIETIJA

Tel.: +49 711/615541-0
FAKS.: +49 711/615541-15
E. paštas: poststelle@lfdi.bwl.de


10. Privatumo pranešimo keitimas

Pasiliekame teisę keisti saugumo ir duomenų apsaugos priemones. Tokiu atveju atitinkamai priderinsime ir savo privatumo pranešimą. Todėl prašome skaityti galiojančią mūsų privatumo pranešimo versiją.


11. Kontaktai

Jei norite susisiekti su mumis, kreipkitės pastraipoje „Duomenų valdytojas“ nurodytu adresu.

Pasinaudoti savo teisėmis galite: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=9ec84c1f-47fd-4ca5-84dc-e4c555a3a3af.

Duomenų apsaugos pažeidimų atvejams pranešti pasinaudokite nuoroda:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Dėl pasiūlymų ir skundų, susijusių su asmens duomenų apdorojimu, siūlome kreiptis į mūsų už duomenų apsaugą atsakingą asmenį:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
VOKIETIJA

arba

el. paštas: DPO@bosch.com


Redakcija: 2022-10-19

yd2221云顶(中国)品牌
友情链接:k8凯发(中国)天生赢家·一触即发  星空体育·(中国)官方网站!  k8·凯发(国际)-官方网站  凯发·k8(国际) - 官方网站  AG真人·(中国)官方网站 - App STORE2024  k8凯发(china)天生赢家·一触即发  k8凯发(中国)天生赢家·一触即发  k8·凯发(国际)-官方网站  凯发APP·(中国区)官方网站  凯发·k8国际(中国)官方网站-首页登录